ARCHIWUM WZA
 

27.12.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A.

Dnia 27 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie decyzją Zarządu Cambridge Chocolate Technologies S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.​

Pełna treść ogłoszenia 27.12.2017
Projekty uchwał 27.12.2017
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 27.12.2017
Formularz pełnomocnictwa 27.12.2017

Informacja na temat złoszonej kandydatury na członka RN 01
Informacja na temat złoszonej kandydatury na członka RN 02

Treść uchwał podjętych 27.12.2017
Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na NWZ 27.12.2017


Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: investor@cambridgechocolate.com