OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Cambridge Chocolate Technologies  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000499822 działając na podstawie art 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27 grudnia 2017 r. o godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.
 
Materiały do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Projekty uchwał 
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: investor@cambridgechocolate.com