2021-07-15 15:35:00 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Czytaj więcej
2021-07-02 20:00:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A Czytaj więcej
2021-07-01 18:12:00 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję Czytaj więcej
2021-06-30 15:00:00 Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. Czytaj więcej
2021-06-16 22:30:00 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2021-06-02 20:09:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2021-05-21 20:23:00 Oddalenie przez sąd wniosków o wyznaczenie biegłego do spraw szczególnych Czytaj więcej
2021-05-20 17:00:00 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 r. Czytaj więcej
2021-03-17 09:00:00 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok Czytaj więcej
2021-01-29 08:00:00 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Czytaj więcej