2020-06-26 09:01:00 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2020-06-26 09:00:00 Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czytaj więcej
2020-06-25 09:00:00 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2020 r. Czytaj więcej
2020-06-25 09:00:00 Rezygnacja dwóch osób nadzorujących Czytaj więcej
2020-05-13 09:00:00 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r. Czytaj więcej
2020-05-12 09:00:00 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2020-04-02 10:00:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2020-01-29 10:00:00 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku Czytaj więcej