2018-12-20 16:00:00 Powołanie osoby nadzorującej Czytaj więcej
2018-12-19 16:00:00 Rezygnacja osoby nadzorującej Czytaj więcej
2018-06-26 17:12:00 Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r. Czytaj więcej
2018-05-30 20:34:28 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2018-03-20 19:20:34 Korekta raportu bieżącego nr 4/2018 Czytaj więcej
2018-03-20 14:37:51 Informacja nt. zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna Czytaj więcej
2018-02-28 10:20:00 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych Czytaj więcej
2018-01-22 13:26:00 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku Czytaj więcej
2018-01-08 15:53:00 Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej