2017-12-27 17:18:00 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2017-12-27 17:14:00 Treść uchwał powziętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 27 grudnia 2017 r. Czytaj więcej
2017-11-30 17:39:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2017-11-20 11:48:00 Informacja nt. niestosowania przez Cambridge Chocolate Technologies S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Czytaj więcej
2017-11-08 17:21:00 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Czytaj więcej
2017-11-06 11:14:00 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017 Czytaj więcej
2017-11-03 10:38:00 Uzyskanie dostępu do EBI Czytaj więcej