2022-01-21 12:00:00 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR Czytaj więcej
2022-01-20 18:05:00 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Czytaj więcej
2022-01-20 18:00:00 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zbyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Czytaj więcej
2022-01-18 10:00:00 Aktualizacja informacji nt. sprzedaży akcji Emitenta - zawarcie umów przyrzeczonych Czytaj więcej