2021-07-05 23:00:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku Czytaj więcej
2021-07-02 20:00:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A Czytaj więcej
2021-06-28 10:50:00 Zawarcie dokumentu Termsheet dotyczącego istotnych warunków rozważanej i potencjalnej transakcji nabycia akcji Emitenta Czytaj więcej
2021-06-16 22:30:00 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2021-06-02 20:10:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2021-04-09 09:00:00 Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów Emitenta Czytaj więcej
2021-03-15 09:00:00 Zawarcie porozumień dot. produkcji, promowania i sprzedaży produktów Emitenta Czytaj więcej