2020-07-02 09:00:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2020-06-25 09:00:00 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2020 r. Czytaj więcej
2020-05-12 09:00:00 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2020-04-02 10:00:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2020-02-03 10:00:00 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Czytaj więcej