2019-07-30 16:00:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2019-06-24 16:00:00 Opinia Zarządu Spółki dotyczącą zgłoszonego wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych Czytaj więcej
2019-06-11 16:00:00 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. Czytaj więcej
2019-06-07 16:00:00 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. Czytaj więcej
2019-05-30 16:00:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. Czytaj więcej
2019-02-15 16:00:00 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej Czytaj więcej