Tomasz Poniński, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Poniński jest prezesem  Orenore Polska Sp. z o.o. - spółki inwestycyjnej tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Tomasz Poniński posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i doradczej. Jest absolwentem SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, doktorantem w Szkole Głównej Handlowej. 

Tomasz Poniński jest Prezesem Zarządu Biovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (46,28% udział w kapitale zakładowym), oraz Prezesem Zarządu Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Krzysztof Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

 

Dariusz Zimny, Członek Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Zimny jest Vice prezesem Inwestycje Kolejowe Sp. z o.o. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi w Polsce i Czechach. Zaangażowany był w tworzenie produktu dla rynku kolejowego i negocjacje z partnerami takimi jak Skoda Transportation a.s. Alstom I Pesa. Współtwórca niszowych projektów w branży logistyki transportu kolejowego opartych o autorskie rozwiązania techniczne. Pan Dariusz Zimny jest znakomicie zorientowany na rynku kapitałowym, posiadający doświadczenie w projektach przejęć i połączeń jednostek. Od 20 lat jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2008-2016 zdobył szeroka wiedzę i doświadczenie nadzorcze jako Członek Rady Nadzorczej w firmie STK SA. Jest koinwestorem Poltreg S.A. spółka opracowała pierwszą i jedyną na świecie metodę leczenia cukrzycy typu l za pomocą limfocytów T- regulatorowych. W diagnostyce laboratoryjnej jako inwestor wsparcia udzielał w zakresie biznes development.
 

Ivan Petyaev, Członek Rady Nadzorczej

Pan Ivan Petyaev jest obywatelem Wielkiej Brytanii, lekarzem, badaczem i wynalazcą nowych technologii dla farmaceutyków, nutraceutyków, żywności funkcjonalnej i diagnostyki. Opracował, potwierdził klinicznie i wprowadził na rynek pierwszorzędne w swojej klasie funkcjonalne produkty czekoladowe i szereg najlepszych w swojej klasie nutraceutyki. Pan Ivan Petyaev założył firmę biotechnologiczną Lycotec Ltd z siedzibą w Cambridge UK.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Ivan Petyaev członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem takich podmiotów jak Lycotec Ltd, IP Science Ltd, Cambridge Nutranostics Ltd, Chaperon Technologies Ltd., w których nadal pozostaje Partnerem.
 

Paweł Nauman, Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.