Tomasz Poniński, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Poniński jest prezesem  Orenore Polska Sp. z o.o. - spółki inwestycyjnej tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Tomasz Poniński posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i doradczej. Jest absolwentem SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, doktorantem w Szkole Głównej Handlowej.

Tomasz Poniński jest Prezesem Zarządu Biovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (46,28% udział w kapitale zakładowym), oraz Prezesem Zarządu Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Krzysztof Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

 

Paweł Nauman, Członek Rady Nadzorczej

Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

 

Adam Kalkusiński, Członek Rady Nadzorczej

Adam Kalkusiński jest Prezesem Zarządu i kieruje działem Investor Relations CC Group. Odpowiada za rozwój biznesowy i produktowy firmy, a także sprawuje strategiczny nadzór nad projektami realizowanymi na rzecz klientów CC Group. Posiada 22-letnie  doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku kapitałowym m. in. w CA IB Securities S.A. (obecnie Pekao Investment Banking S.A.), gdzie kierował działem sprzedaży papierów wartościowych, doprowadzając do podwojenia udziałów rynkowych firmy, a także Wood & Company S.A., TFI Korona S.A. (obecnie Union Investment TFI S.A.). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i MBA University of Minnesota. Ukończył liczne kursy w zakresie zarządzania w Institut Francais de Gestion oraz specjalistyczne szkolenia z technik audytu i badania sprawozdań finansowych organizowane przez KPMG oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Nigel Kyle, Członek Rady Nadzorczej

Nigel Kyle jest dyrektorem ds. Technologii w firmie Lycotec Ltd w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest odpowiedzialny za opracowanie nowych funkcjonalnych żywności i preparatów nutraceutycznych ze szczególnym naciskiem na skuteczne przygotowanie do produkcji w pełnej skali. Nigel ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w klastrze biotechnologii w Cambridge i specjalizuje się w stabilizacji składników aktywnych.